Ty te moesz mie wasn wizytwk...

 

tutaj powinno być logo...

EuroLex Rechtskundige Monika Bickert - Kindergeld 
 

Kindergeld dla polskich dzieci również mieszkających w Polsce. Po polsku, dla Polaków.

Naszym Klientom
• doradzamy
• przygotowujemy wnioski
• prowadzimy korespondencję
• reprezentujemy ich w postępowaniu odwoławczym
• gwarantujemy najwyższą skuteczność i profesjonalizm.


Jedną z podstawowych swobód zagwarantowanych w traktatach ustanawiających Wspólnoty Europejskie jest swobodny przepływ osób. Kwestia ta została uregulowana w TWE i daje obywatelom państw członkowskich UE prawo poszukiwania pracy oraz pozostawania wraz z ich rodzinami w innym kraju członkowskim UE.
Podstawowym założeniem z punktu widzenia zasady swobodnego przepływu osób i wolnego dostępu wszystkich obywateli Unii do rynku pracy oraz usług jest koordynacja świadczeń socjalnych przez prawo europejskie. Tylko tą drogą można uniknąć niekorzystnego traktowania obywateli krajów UE, którzy przemieszczają się z jednego do innego kraju Wspólnoty i tym samym zmieniają system zabezpieczeń społecznych.
Rozporządzenia i Dyrektywy UE gwarantują obywatelom Unii zachowanie prawa do świadczeń socjalnych takich jak zasiłek rodzinny/Kindergeld czy też zasiłek wychowawczy/Erziehungsgeld także wtedy, jeśli zamieszkują lub prowadza działalność gospodarczą w innym kraju niż kraj ich pochodzenia.
Niemniej jednak, pomimo ukonstytuowanych przez prawo europejskie gwarancji w odniesieniu do zachowania prawa do świadczeń rodzinnych przez obywateli Unii, słyszymy często o decyzjach Familienkasse odmawiających przyznania zasiłku rodzinnego (Kindergeld) albo przyznających tylko jego część. Zgodność tych decyzji z prawem wspólnotowym budzi często wątpliwości.

Dla dzieci Polaków mieszkających lub pracujących w Niemczech pozyskujemy świadczenia rodzinne od niemieckiej instytucji Familienkasse. Kwota tego zasiłku w latach 2010, 2011 i 2012 wynosi:
• 184 EUR na pierwsze i drugie dziecko
• 190 EUR na trzecie oraz
• 215 na każde następne dziecko.

 
EuroLex Rechtskundige Monika Bickert - Kindergeld  
Rohrbachstr. 57, 60389 Frankfurt am Main; tel. komórkowy 0176 99784526,   
e-mail: , www: